Värmebehandlat trä enligt ISPM 15

Vi är certifierade enligt ISPM15

Vi säljer värmebehandlade träprodukter certifierade enligt ISPM15. Det innebär att virket ska ha uppnått en temperatur av minst 56 grader i kärnan, under minst 30 minuter, med avsikten att eliminera eventuella skadeinsekter. Våra pallar är därför stämplade med godkänd märkning. Vill du läsa mer om reglerna för märkning av trä kan du göra det här på Jordbruksverkets hemsida.

ISPM15 står för International Standard of Phytosanitary Measures No.15. Standarden beslutades år 2002 och reviderades år 2009.

Vilka länder som har krav på sundhetsverifikat, kan ni läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida. Här kan ni direkt via Jordbruksverkets E-tjänst göra er ansöka om Sundhetscertifikat för er leverans. E-tjänsten rekommenderas då era ansökningar sparas i en databas och på så vis kan användas på nytt vid nästa leverans. För att kunna använda e-tjänsten måste ni först fått ett lösenord från Jordbruksverket. Ni kan ansöka om lösenord på denna blanketten: Registrering för ansökan om sundhetscertifikat via Internet.
För att ansöka om certifikat nån enstaka gång kan denna blankett användas: Ansökan – sundhetscertifikat,- återutförselintyg

Vårt certifieringsnummer är: SE-F8244-HT. Beslut på vårt godkännande finns att tillgå om ni så önskar, både på svenska samt engelska. Var god kontakta oss så skickar vi dem till er.

Producentansvar

Det råder producentansvar i förpackningsbranchen. Det innebär att vi som producenter också ska kunna ombesörja återvinning av förbrukade pallar och pallkragar. Du kan lämna in pallar som ska återvinnas eller förbrännas till HSE mot en avgift! Hör av dig om du vill veta mer!