Miljö & Kvalité

Träemballageindustrin behövs i näringskedjan

En och samma trästock har trä i olika kvalité. Från klass 1 som lämpar sig för tillverkning av piano till klass 7 som bara duger till flis. Träemballage tillverkas av träkvalitét 6. Att ta tillvara på träets alla olika kvalitéer är en miljömässig och ekonomisk självklarhet i Sverige. Svenska träemballageindustrin drar nytta av en kvalitet som annars hade blivit över.

 

HSE – en ren verksamhet

Vår produktion av träemballage är väldigt ren. Det går inte åt något vatten. Vi smutsar inte ner. Träet värmebehandlas en gång och innehåller inga tillsatser eller ämnen. Trä är en förnybar råvara och kan enkelt omvandlas till värme och energi.

 

”Trä ger ett lägre klimatavtryck än andra förpackningsmaterial”

 Svenskt Trä

Vår strategi för att öka hållbarheten

Eftersom vår produkt är så ren och redan har så lite miljöpåverkan jobbar vi på HSE främst med att höja nivån av hållbarhet genom de investeringar vi gör, till exempel genom robotisering, att byta ut lampor till LED-lampor och förbereda för solceller på tak. Vår intention är att fortsätta sänkaenergiförbrukningen och väljer hög energiklass på tillbyggnationer. Eftersom transporterna har den största miljöpåverkan i träemballagets livscykel, väljer vi att samordna leveranser i den mån det är möjligt.

 

”Våra produkter går att återanvända många gånger”

Återvinning av trämaterial

När trämaterialet kommer till HSE väljer vi ut längder som passar de produkterna vi har för att minimera kapspillet. Vi använder det kapspillet som ändå blir för att värma våra lokaler med en förbränningspanna och är på så sätt självförsörjande på ved. Varje eldning frigör naturligt insamlade föroreningar ur träet, men bidrar inte till att öka växthuseffekten eftersom koldioxiden som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång tagit upp ur luften.

 

Återanvändning

Våra standardprodukter som EUR-pall och halvpallar går att återanvända många gånger. De specialemballage vi bygger i trä återanvändas på plats eller plockas isär på samma sätt som rivningsvirke och användas som till exempel byggmaterial.

Producentansvar

Det råder producentansvar i förpackningsbranchen. Det innebär att vi som producenter också ska kunna ombesörja återvinning av förbrukade pallar och pallkragar. Du kan lämna in pallar som ska återvinnas eller förbrännas till HSE mot en avgift! Hör av dig om du vill veta mer!

Vi är certifierade enligt ISPM15

Vi säljer värmebehandlade träprodukter certifierade enligt ISPM15. Det innebär att virket ska ha uppnått en temperatur av minst 56 grader i kärnan, under minst 30 minuter, med avsikten att eliminera eventuella skadeinsekter. Våra pallar är därför stämplade med godkänd märkning.

ISPM15 står för International Standard of Phytosanitary Measures No.15. Standarden beslutades år 2002 och reviderades år 2009.

Ansök om  sundhetscertifikat för er leverans via Jordbruksverkets E-tjänst. E-tjänsten rekommenderas då era ansökningar sparas i en databas och på så vis kan användas på nytt vid nästa leverans. Ni kan registrera er för Jordbruksverkets e-tjänst här: Registrering för ansökan om sundhetscertifikat via Internet.
För att ansöka om certifikat nån enstaka gång kan denna blankett användas: Ansökan – sundhetscertifikat,- återutförselintyg

Vårt certifieringsnummer är: SE-F8244-HT. Beslut på vårt godkännande finns att tillgå om ni så önskar, både på svenska samt engelska. Var god kontakta oss så skickar vi dem till er.

Minimera spill

Träemballageindustrin drar nytta av en träkvalitet som annars hade blivit över. Vi väljer ut längder som passar de produkterna vi har för att minimera kapspillet. Vi använder det kapspillet som ändå blir för att värma våra lokaler.

+

Produkter gjorda för återanvändning

Våra standardprodukter som EUR-pall och halvpallar går att återanvända många gånger. De specialemballage vi bygger i trä återanvändas på plats eller plockas isär på samma sätt som rivningsvirke och användas som till exempel byggmaterial.

Att sänka energiförbrukningen

Vi sänker förbrukningen genom robotisering, att byta ut lampor till LED-lampor och förbereda för solceller på tak. Vi väljer hög energiklass på tillbyggnationer.

Samordning av leveranser

Eftersom transporterna har den största miljöpåverkan i träemballagets livscykel, väljer vi att samordna leveranser i den mån det är möjligt.

Ursprungsgaranti

Genom VENI Energy Group har vi garanterat 100% fossilfri energi. Vatten, vind, sol, geotermisk, biomassa och kärnkraft är energikällorna som används till oss under 2023.