Effektivitet och ergonomi

2017 automatiserade vi delvis tillverkningen av specialpallar med en robot från ABB. Med automatiseringen ökade vi vår tillverkningskapacitet och förbättrade ergonomin för personalen. 2018 köpte vi ytterligare en robot.

Korta och säkra ledtider

Vi har en maskinpark utformad för flexibilitet och snabba byten/inställningar. Korta och säkra ledtider är viktigt i vår produktion.

Hög servicegrad

För oss är kundbemötande och hög servicegrad en viktig del av arbetet med att leverera specialemballage. Att hantera tvära kast och lösa akuta behov är vår vardag.

Hög kvalité

På Hillerstorps Special Emballage prioriterar vi hög kvalité. Vi mäter och kontrollerar våra produkter kontinuerligt, vilket ger trygghet till våra kunder. För oss är det viktigt att vara en leverantör våra kunder kan lita på.
Vår produktion har hög kapacitet och levererar högkvalitativa emballage på korta och säkra ledtider. Maskinparken är utformad med effektivitet och ergonomi som ledstjärnor.