Hållbarhet och kvalitet

Hållbarhet

En ren och ansvarsfull verksamhet

Vi är stolta över vårt hållbarhetsengagemang som genomsyrar hela vår tillverkning av träemballage. Vi jobbar hela tiden aktivt med att vara en hållbar leverantör och håller bland annat på att certifiera oss enligt Ekovadis. Vår produktion är ren och hållbar utan användning av vatten, tillverkning av träemballage använder dessutom mindre energi än vad som blir kvar i materialet. Träet värmebehandlas en gång utan tillsatser eller ämnen. Trä, en förnybar råvara, kan enkelt omvandlas till värme och energi.

”Trä ger ett lägre klimatavtryck än andra förpackningsmaterial”

– Svenskt trä
Strategi

Vår resa mot att minska vår miljöpåverkan

Vi på HSE arbetar aktivt för att öka vår hållbarhetsnivå genom strategiska investeringar. Med tanke på den redan låga miljöpåverkan som vår produkt har, strävar vi efter att kontinuerligt minska vår klimatpåverkan även på andra sätt. Vi väljer noggrant ut längder på trämaterialet för att minimera kapspill. Det spill vi oundvikligen får används för att värma våra lokaler med en förbränningspanna, vilket gör oss självförsörjande på ved. Vid varje förbränning frigörs naturliga föroreningar från träet, men det påverkar inte växthuseffekten eftersom den koldioxid som släpps ut är samma mängd som trädet har absorberat från luften under sin tillväxt.

Sänka energiförbrukningen

Vi sänker förbrukningen genom robotisering, att byta ut lampor till LED-lampor och förbereda för solceller på tak. Vi väljer hög energiklass på tillbyggnationer.

Återanvändbara produkter

Våra standardprodukter går att återanvända många gånger. Antingen återanvänds de på plats eller plockas isär på samma sätt som rivningsvirke och använda som exempelvis byggmaterial.

Samordning av leveranser

På grund av att transporterna har störst miljöpåverkan i träemballagets livscykel, strävar vi efter att effektivisera leveransprocessen så mycket som möjligt.

Ursprungsgaranti

Genom VENI Energy Group har vi garanterat 100% fossilfri energi. Vatten, vind, sol, geotermisk, biomassa och kärnkraft är energikällorna som används till oss under 2023.
Kvalitet

Träemballageindustrin behövs i näringskedjan

HSE strävar efter att erbjuda hållbara pallar av hög kvalitet. En och samma trästock har trä i olika kvaliteter. Från klass 1 som lämpar sig för tillverkning av exemplevis möbler till klass 7 som bara duger till flis. Träemballage tillverkas av träkvalitet 6. Att ta tillvara på träets alla olika kvaliteter är en miljömässig och ekonomisk självklarhet i Sverige. Svenska träemballageindustrin drar nytta av en kvalitet som annars hade blivit över.
Certifiering

Vi är certifierade enligt ispm15

Vi säljer värmebehandlade träprodukter certifierade enligt ISPM15. Det innebär att virket ska ha uppnått en temperatur av minst 56 grader i kärnan, under minst 30 minuter, med avsikten att eliminera eventuella skadeinsekter.

Ansök om sundhetscertifikat för er leverans via Jordbruksverkets E-tjänst. E-tjänsten rekommenderas då era ansökningar sparas i en databas och på så vis kan användas på nytt vid nästa leverans. Ni kan registrera er för Jordbruksverkets e-tjänst här
Registrering

För att ansöka om certifikat nån enstaka gång kan denna blankett användas
Blankett

Vårt certifieringsnummer är: SE-F8244-HT. Beslut på vårt godkännande finns att tillgå om ni så önskar, både på svenska samt engelska. Var god kontakta oss så skickar vi dem till er.