3 maj 2024

SATSNING FÖR MAXIMAL POTENTIAL

Vi på HSE är på en rejäl tillväxtresa, och vill fortsätta skala upp hållbart och maximera vår potential. Efter ett flertal stora investeringar de senaste åren har vi därför sett en vinning i att ta hjälp utifrån för att få inspel med tankar, idéer och beräkningar för vår fortsatta utveckling. Vi valde därför att tillsammans med Axelent Solutions se över våra processer, identifiera flaskhalsar, och utarbeta strategier för implementering och lageranalys för fortsatt förbättring.

Axelent Solutions har också hjälpt oss att jämföra vårt flöde för våra olika produkttyper, från att en produkt skapas till att den skickas ut till kund. Dessutom gjordes en specifik lageranalys för att se till att lagernivåerna matchade vår produktionskapacitet. För att påbörja vårt förändringsarbete har vi också själva uppskattat frågeställningar som utmanat oss att reflektera och ifrågasätta varför vi gör på ett visst sätt. ”Ska vi vara med i framtiden så är detta ett livsviktigt arbete.”, säger Samuel Davidsson, VD.

På grund av tidsbegränsningar är det ibland svårt att realisera vissa idéer som vi själva har övervägt, så att kunna ta in den här typen av hjälp i verksamheten är positivt om man ska skala upp hållbart. Vårt nästa steg innefattar att se över resultat och summeringar, vilket innebär att se över logistik internt och optimera placeringen av material i produktionen för att ytterligare förbättra effektiviteten