26 juni 2024

Värmebehandling av trä

Det finns olika märkningar som garanterar att värmebehandling har använts på trä. Detta för att minska risken att skicka med skadedjur och organismer som annars kan finnas i trämaterial. Men hur funkar det och vad är skillnaden på dem?

KD 56°C/30 min

KD står för "Kiln Drying" och betyder värmetorkning. Mer ingående har träet värmts upp till minst 56°C under 30 minuter i en värmetorksanläggning, och har dessutom torkats till en medelfuktkvot på högst 20%.

Denna märkning regleras av nationella regler och garanterar att värmebehandling har använts. På så sätt kan det säkerställas att träet inte innehåller växtskadegörare, t.ex. insekter och nematoderm, vilket innebär att risken för att sprida skadegörare vidare till andra delar av världen minskar vid transport med trävaror.

Ett KD 56°C/30 min-certifikat gäller i fem år och behöver därefter ansökas om på nytt.

ISPM 15

ISPM står för "International Standard for Phytosanitary Measures". Detta är en internationell standard och innebär att träemballage med denna stämpel, likt KD 56°C/30 min, är behandlat mot växtskadegörare. Detta minskar risken för att skadegörare som kan angripa träd och skogar sprids genom träemballage inom världshandeln. Träet måste dock inte, likt märkningen ovan, ha torkat till en medelfuktkvot på högst 20%. Märkningen används av dig som tillverkar eller reparerar träemballage som används i handel med andra länder utanför EU.

Till skillnad från KD 56°C/30 min-certifikat gäller ISPM 15-märket tillsvidare, och kan sedan inom EU användas på trä som vid senare tillfälle ska användas för att tillverka ISPM 15-märkt träemballage.